Màng lọc RO chính hãng Dow – Dupont

Giá bán: Vui lòng liên hệ

Chức năng: Loại bỏ hoàn toàn các loại chất rắn, khí hòa tan trong nước.
– Loại bỏ các ion kim loại, kim loại nặng
– Loại bỏ hoàn toàn các vi sinh vật, vi khuẩn.
– Loại bỏ hoàn toàn các chất hữu cơ làm cho nước hoàn toàn tinh khiết nhưng không làm thay đổi yếu tố hóa lý của nước.